Ankona MSWiA

Szpital MSW (lok. Wołowska)

Anestezjologia i intensywna terapia

lek.med. Piotr Frąszczak

Aleksandra Karewicz

ankonamswia@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe ANKONA działa przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Opiekunem Koła jest dr n. med. Piotr Frąszczak.

Na działalność SKN składają się: spotkania, prace naukowe, udział w pracy Kliniki, a także warsztaty.

W trakcie spotkań członkowie SKN prezentują zagadnienia z zakresu anestezjologii, stanów nagłych, intensywnej terapii, leczenia bólu, a także omawiane są zagadnienia z zakresu medycyny ogólnej. Spotkania maja charakter dyskusji i interakcji. Planowane jest organizowanie warsztatów, gdzie pod okiem Opiekuna koła członkowie SKN będą mięli możliwość doszkalać swoje umiejętności. Członkowie mają możliwość brać czynny udział w pisaniu prac naukowych wraz z pracownikami Kliniki.

Ważnym elementem uczestniczenia w Kole są dyżury, gdzie pod okiem lekarza dyżurnego student ma możliwość zastosowania w praktyce swojej wiedzy. Członkowie są zachęcani do brania udziału w obchodach i odprawach lekarskich.