ANKONA F

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – UCK WUM
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Anestezjologia i intensywna terapia

dr n. med. Rafał Kowalczyk

Joanna Olejnik