Ankona ED

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Anestezjologia i intensywna terapia, English Division

Dr n. med. Małgorzata Mikaszewska - Sokolewicz

Amna Mohaimeed

edankona@gmail.com

www facebook