ANKONA B

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centralny Szpital Kliniczny – UCK WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Anestezjologia i intensywna terapia

Dr n. med. Grzegorz Niewiński

Agata Gelo

ankonab@gmail.com

facebook