Anestezjologiczne Koło Naukowe ANKONA A

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Anestezjologia i intensywna terapia

Dr n. med. Dariusz Kosson

Dominika Paździor

ankona6@gmail.com

www facebook