ZŁOTA ODZNAKA STN WUM 2021

Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2021 roku.

Podczas wypełniania wniosku przy publikacjach naukowych, prosimy o podkreślenie imion i nazwisk wszystkich autorów, którzy w momencie publikacji byli studentami. W przypadku braku jakiegokolwiek podkreślenia Zarząd STN w momencie podliczania punktów będzie traktował wnioskodawcę jako 4 autora.

Wszystkie informacje dostępne są w zakładce Złota odznaka STN