Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2020 roku.

Wniosek wypełniony zgodnie z regulaminem wraz z dokumentami potwierdzającymi należy złożyć w wersji elektronicznej - w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres: stn@wum.edu.pl

Członkiem zarządu zajmującym się koordynowaniem wniosków w sprawie Złotej Odznaki jest Jakub Zygadło (e-mail: kuba.zygadlo@gmail.com). Do niego należy kierować wszystkie pytania związane ze składaniem wniosków.
W dniach 24-30 sierpnia 2020 roku pytania prosimy kierować na skrzynkę STN (stn@wum.edu.pl). Inny członek Zarządu STN będzie w tych dniach odpowiadać na pytania.

Podczas wypełniania wniosku przy publikacjach naukowych, prosimy o podkreślenie imion i nazwisk wszystkich autorów, którzy w momencie publikacji byli studentami. W przypadku braku jakiegokolwiek podkreślenia Zarząd STN w momencie podliczania punktów będzie traktował wnioskodawcę jako 4 autora.

Przyznanie odznak odbędzie się podczas dyplomatoriów poszczególnych wydziałów.

Załączniki dostępne są w odpowiedniej zakładce (na stronie http://stn.wum.edu.pl/zlota-odznaka-stn)