Przypominamy, iż związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z dużą liczbą zachorowań na COVID-19, termin składania wniosków o dofinansowanie obozów naukowych został wydłużony do dnia 20 grudnia 2021 roku. Wprowadzono możliwość wnioskowania o dofinansowanie w formie elektronicznej. Sposób wysyłania kompletnej dokumentacji został opisany w Komunikacie rozesłanym na adresy mailowe Kół Naukowych w dniu 24 listopada 2021 roku, opublikowany na grupie Przewodniczących Kół Naukowych, a także na stronie dos.wum.edu.pl oraz dostępny jest na stronie stn.wum.edu.pl w zakładce Obozy naukowe.