Drodzy studenci,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędzie się 27 października 2021 roku o godzinie 19:15 w auli im. prof. L. Paszkiewicza (Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5).

Podczas spotkania podsumujemy naszą działalność w roku akademickim 2020/2021, przedstawimy plany na kolejny rok oraz przeprowadzimy wybory Prezesa-Elekta oraz Członków Zarządu.

Kandydaci na Prezesa Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy dnia 25 października 2021 roku, w tytule maila wpisując "Kandydatura na Prezesa Zarządu".

Kandydaci na Członków Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 25 października 2021 roku, w tytule maila wpisując "Kandydatura na Członka Zarządu".

Przypominamy, że zgodnie z punktem 23 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawiciela koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła oraz odrzucenia wniosków o dofinansowanie.