Drodzy studenci!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędzie się 4 listopada 2020 roku o godzinie 18:30 w trybie zdalnym (szczegółowe informacje także na wydarzeniu) na platformie MS Teams. Prosimy o dołączenie do dedykowanego zespołu wpisując następujący kod: 9zuilsm


Podczas spotkania podsumujemy naszą działalność w roku akademickim 2019/2020, przedstawimy plany na kolejny rok oraz przeprowadzimy wybory Prezesa - elekta oraz Członków Zarządu.

Kandydaci na Prezesa Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy dnia 2 listopada 2020 roku, w tytule maila wpisując "Kandydatura na Prezesa Zarządu".
Kandydaci na Członków Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 2 listopada 2020 roku, w tytule maila wpisując "Kandydatura na Członka Zarządu".

Przypominamy, że zgodnie z punktem 23 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawiciela koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła oraz odrzucenia wniosków o dofinansowanie.