Drodzy studenci!
Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędzie się 24 października o godzinie 18.30 w sali im. prof. L. Paszkiewicza (Collegium Anatomicum).
Podczas spotkania podsumujemy naszą działalność w roku akademickim 2017/2018, przedstawimy plany na kolejny rok oraz przeprowadzimy wybory Prezesa - elekta oraz Członków Zarządu.

Kandydaci na Prezesa Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 17 października 2018.
Kandydaci na Członków Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 22 października 2018.

Przypominamy, że zgodnie z punktem 22 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawicieli koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła oraz odrzucenia wniosków o dofinansowanie.

Serdecznie zapraszamy!