Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Targi Kół Naukowych.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Dydaktycznym dnia 15 października o godz.15.00. Każdy student otrzyma możliwość zapoznania się z bogatą ofertą pracy naukowej na naszej Uczelni, będzie mógł rozwiać swoje wątpliwości oraz podjąć świadomą decyzję dotyczącą aktywności naukowej (i nie tylko!) podczas studiów.

Lista Kół Naukowych, które zaprezentują się na tegorocznych Targach:
1. SKN Biologii Komórki Nowotworowej WUM
2. SKN Thyroidea
3. SKN Sferocyt
4. SKN Onkologii Multidyscyplinarnej "Onkosfera"
5. SKN Medycyny Sądowej
6. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii i Transplantologii Dziecięcej „Kasai”
7. SKN Psychiatrii WUM
8. SKN przy Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie
9. SKN Reumatologii przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM
10. SKN "Kindley" przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
11. Koło Anatomiczne WUM
12. SKN przy Klinice Neurochirurgii Szpitala na Banacha
13. Pressor - SKN Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
14. SKN "Graft"
15. SKN „Wolski” Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wolskiego w Warszawie
16. Okulistyczne SKN przy Katedrze i Klinice Okulistyki 1WL WUM
17. Studenckie Internistyczne Koło Naukowe prof. Jacka Imieli
18. SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM
19. SKN Alveolus
20. SKN Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej "Vena"
21. SKN Kardiologii Eksperymentalnej
22. Studenckie Koło Naukowe NEKON
23. SKN przy Klinice i Katedrze Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
24. SKN Medycyny Stylu Życia WUM
25. SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej
26. SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
27. SKN Zdrowia Publicznego - Promocja Zdrowia
28. SKN Otolaryngologii przy Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
29. SKN przy Katedrze i Klinice Neurologii SP CSK Banacha
30. Seksuologiczne Koło Naukowe WUM
31. SKN Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM
32. SKN Kardiologii Dziecięcej
33. SKN Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
34. SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
35. Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego WUM
36. SKN Ortopedii i Medycyny Sportowej
37. Studenckie Nefrologiczne Koło Naukowe
38. SKN przy Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
39. SKN Bypass Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala
40. SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM
41. SKN przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
42. SKN WUM Ankona
43. Psychiatryczne Koło Naukowe WUM im, Jana Mazurkiewicza
44. SKN AGAR
45. SKN Fizjologii
46. SKN Ortopedii i Traumatologii Otwock

Istnieje możliwość wydruku plakatu w formacie A1 (rozmiar plakatu musi być dostosowany do wymiarów A1, Studenckie Towarzystwo Naukowe nie bierze odpowiedzialności za finalny wygląd plakatu).
Warunkiem jest wysłanie pliku PDF z plakatem na adres stn@wum.edu.pl do godz. 23.59 dnia 10 października.

Informacja dla wystawców:
Każde stanowisko będzie składało się ze stolika, krzeseł i stelażu na plakat.
Wydrukowane plakaty będą do odebrania przed rozpoczęciem Targów przy stanowisku STN obok recepcji Centrum Dydaktycznego WUM.
Przedłużacze we własnym zakresie ????

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkie pytania dotyczące Targów Kół Naukowych prosimy kierować na adres mailowy: stn@wum.edu.pl