Szanowni Koledzy i Koleżanki,

Poniżej prezentujemy ranking naukowy Studenckich Kół Naukowych Wraszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W razie jakichkolwiek niejasności (szczególnie braku punktacji) lub wątpliwości dot. punktacji prosimy przesłać swoje obiekcje na naszego maila: stn@wum.edu.pl. Uwagi mile widziane, z przyjemnością również wyjaśnimy wszelkie ewentualne nieścisłości.

Ranking 2016-2017.pdf

Poniżej wklejamy skrócony system punktacji. Zaznaczamy, że wiele z aktywności SKN-ów na naszej Uczelni nie jest ujęte w naszym regulaminie, staraliśmy się przyznawać punkty z jak największą korzyścią dla danego SKN, ale również w ten sposób by było to sprawiedliwe wobec innych Kół Naukowych.

1. Publikacje Naukowe

Punktacja wg listy MNiSW.

Punktacji podlegają tylko publikacje pełnoformatowe. (nie przyznaje się punktów za abstrakty), których autorami są studenci będący członkami koła (zgodnie z listą członków koła dołączoną do sprawozdania) lub byli członkami w roku poprzednim (zgodnie z ubiegłorocznym sprawozdaniem).

2. Prezentacje i nagrody na konferencjach

Prezentacja na międzynarodowej konferencji lekarskiej – 3 punkty
Prezentacja na międzynarodowej konferencji studenckiej – 2 punkty
Prezentacja na ogólnopolskiej konferencji lekarskiej – 1,5 punkty
Prezentacja na ogólnopolskiej konferencji studenckiej - 1 punkty

Za pracę przeglądową lub Case Report w formie plakatu przyznaje się 50% punktów.

Wyróżnienie lub nagroda specjalna uzyskane na konferencji – mnożnik 1,5
Nagroda (miejsca 1-3) – mnożnik 2
W konkursach 2 etapowych za awans do 2 etapu stosuje się mnożnik 1,25.
W konkursach 3 etapowych za awans do drugiego etapu stosuje się mnożnik 1,25 a awans do 3 etapu 1,5.

Jeżeli praca zdobyła kilka nagród stosuje się najkorzystniejszy mnożnik

3. Granty

Uzyskanie grantu przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z wyłączeniem konkursu Diamentowy Grant) lub grantów pośrednich – 20 punktów

Diamentowy Grant – 15 punktów

Mini-grant studencki – 5 punktów

Punktacji podlegają tylko granty, których kierownikami są studenci będący członkami koła (zgodnie z listą członków koła dołączoną do sprawozdania). Punkty przyznaje się za granty otrzymane w okresie objętym sprawozdaniem.

4. Obóz Naukowy

Za zorganizowany obóz naukowy przyznaje się 4 punkty.

5. Organizacja Warsztatów

Organizacja warsztatu podczas wimc – 4 punkty
Organizacja warsztatu w języku angielskim (np. podczas konferencji międzynarodowej) – 3 punkty
Organizacja warsztatu w języku polskim – 2 punkty

6. Organizacja konferencji

Organizacja ogólnopolskiej konferencji wielodniowej (min 2 dni) – 8 punktów
Organizacja uczelnianej konferencji wielodniowej (min. 2 dni) – 6 punktów
Organizacja jednodniowej konferencji ogólnopolskiej (min. 5 godzin) – 4 punktów
Organizacja jednodniowej konferencji ogólnopolskiej (do. 5 godzin) – 3 punkty
Organizacja jednodniowej konferencji uczelnianej (min. 5 godzin) – 3 punkty
Organizacja jednodniowej konferencji uczelnianej (do 5 godzin) – 2 punkty

Nie przyznaje się punktów za konferencje trwające poniżej 2 godzin.

Dla konferencji z rzeczywistą liczbą uczestników powyżej 400 stosuje się mnożnik 1,5.

7. Dodatkowe informacje

Punkty ujemne:
- złożenie sprawozdania po terminie: - 10 punktów