Termin składania wniosków w konkursie mini-grantów studenckich w naukach medycznych oraz naukach o zdrowiu ulega przedłużeniu do dnia 5 lipca 2021 roku. Przedłużeniu do dnia 2 sierpnia 2021 roku ulega termin ogłoszenia wyników.

Harmonogram konkursu w naukach farmaceutycznych pozostaje bez zmian tj. termin składania wniosków upływa w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Szczegóły na stronie Działu Nauki WUM