Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program "Perły Nauki" – granty na projekty badań naukowych.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauk... oraz na stronach uczelnianego Pionu Nauki i Transferu Technologii pnitt.wum.edu.pl