Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-iii-naboru-ofert-do-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-najlepsi-z-najlepszych-40-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego

Procedura składania ofert w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: studenci zainteresowani udziałem w konkursie powinni szczegółowo zapoznać się z dokumentacją konkursową oraz najpóźniej do dnia 16 maja 2022 r. przesłać na adres awn@wum.edu.pl wypełniony Formularz zgłoszeniowy WUM

FORMULARZ DO POBRANIA: FORMULARZ_WUM 2022

Więcej informacji na stronach Pionu Nauki i Transferu Technologii WUM (Dział Wsparcia Projektów) pod adresem: https://pnitt.wum.edu.pl/node/13771