Drodzy_gie Studenci_tki,

W załączeniu udostępniamy komunikat o ogłoszeniu konkursu mini-grantów studenckich, dostępny także na stronach Działu Nauki WUM pod adresem https://pnitt.wum.edu.pl/node/13761

Wnioski będą przyjmowane do dnia 18 maja 2022 roku, do godziny 16:00.


Komunikat Kierownika Działu Nauki z 20 kwietnia 2022 w sprawie rozpoczęcia konkursu grantów wewnętrznych, projektów młodych badaczy oraz minigrantów studenckich

Więcej informacji w zakładce "Mini-granty studenckie".