Serdecznie przypominamy o upływającym terminie składania wniosków o dofinansowanie Obozów Naukowych organizowanych przez Studenckie Koła Naukowe.

W związku z tym wprowadzamy dodatkowe dyżury w Biurze Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Domu Medyka przy ul. Oczki 1 (poziom -1):

8.11.2017 (środa) 13.15-16.00

9.11.2017 (czwartek) 13.15-16.00


Wnioski składane po terminie nie będą przyjmowane.

Informacje dotyczące obozów:

http://stn.wum.edu.pl/obozy-naukowe

http://www.bodp.wum.edu.pl/kola.php#obozy