Szanowni Państwo!

W imieniu Dziekana I Wydziału Lekarskiego Pana Profesora dr hab. n. med. Pawła Włodarskiego, zwracamy się z pomocą o przedstawienie kandydata/kandydatki do nagrody „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”.

„Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” jest to honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo przyznawany przez Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Dziekan I WL może przedstawić jedną kandydatkę/ jednego kandydata do ww. nagrody. W związku z tym powinna to być osoba, z publikacją lub cyklem publikacji (jako pierwszy lub jedyny autor) w prestiżowym/wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym. Zgodnie z regulaminem, publikacja została wykonana przed uzyskaniem dyplomu uczelni.

Prosimy o przesłanie kandydatur (jedynie studentów I Wydziału Lekarskiego) do dnia 22.04.2018r. wraz z publikacjami.

Regulamin konkursu: https://instytucja.pan.pl/images/2015/w5/Regulamin_-_Laur_Medyczny_im._Dr_Mayzla.pdf

Z wyrazami szacunku,

Studenckie Towarzystwo Naukowe