Drodzy Koledzy,

zapraszamy na drugie walne zgromadzenie członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM, które odbędzie się 5.12.2019 roku o godzinie 19:30 w sali prof. Leśniowskiego.

Po aktualizacji bazy kół naukowych, przesłaliśmy na Wasze adresy mailowe szczegółową informację dotyczącą planowanego zebrania. W razie wątpliwości bądź nie otrzymania wiadomości - prosimy o kontakt.

Tym samym przypominamy, że zgodnie z punktem 22 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawicieli koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła oraz odrzucenia wniosków o dofinansowanie.