Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r.

Wniosek wypełniony zgodnie z regulaminem wraz z dokumentami potwierdzającymi należy złożyć w wersji elektronicznej - w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres: stn@wum.edu.pl Członkiem zarządu zajmującym się koordynowaniem wniosków w sprawie Złotej Odznaki jest Ewa Józefik (e-mail: ewa2.jozefik@gmail.com). Do niej należy również kierować wszystkie pytania związane ze składaniem wniosków.

Podczas wypełniania wniosku przy publikacjach naukowych, prosimy o podkreślenie imion i nazwisk wszystkich autorów, którzy w momencie publikacji byli studentami. W przypadku braku jakiegokolwiek podkreślenia, Zarząd STN w momencie podliczania punktów będzie traktował wnioskodawcę, jako 4 autora.

Przyznanie odznak odbędzie się podczas dyplomatoriów poszczególnych wydziałów.